Permethrin

Permethrin adalah bahan kimia sintetik biasa digunakan untuk insektisida.

Permethrine 125 EC
Fungicide 100 EC

Populer