You are currently viewing Awas! Sifat-Sifat Rayap Kayu yang Belum Anda Ketahui dan Dampaknya
koloni rayap mencari sumber makanan

Awas! Sifat-Sifat Rayap Kayu yang Belum Anda Ketahui dan Dampaknya

Rayap kayu banyak memakan furniture dan kontruksi bangunan rumah kita, sebelum melakukan tindakan pencegahan yang efektif, yuk kenali sifat-sifat rayap yang mungkin belum pernah Anda ketahui.

Rayap kayu merupakan serangga kecil berwarna putih pemakan selulosa yang sangat berbahaya bagi bangunan yang di bangun dengan bahan-bahan yang mengandung selulosa seperti kayu dan produk turunan kayu (papan partikel, papan serat, plywood, blockboard, dan laminated board).

Dalam konsep perlindungan bangunan bahwa perencanaan dalam mendirikan suatu bangunan harus dapat bertahan dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam jangka waktu yang relatif lama. Usaha dalam mempertahankan bangunan untuk dapat bertahan lama dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Faktor-faktor penyebab kerusakan bangunan perlu diketahui sebelum melakukan usaha proteksi bangunan maupun usaha dalam rangka membasmi faktor perusak tersebut. Salah satu langkah yang diambil adalah mengidentifikasi rayap kayu. Dengan diidentifikasi, maka akan dengan mudah perlakuan pembasmian dan proteksi akan lebih mudah dan efektif disesuaikan dengan jenis rayap.

Mengenal Rayap Kayu Lebih Dekat

Rayap termasuk ke dalam ordo isoptera, mempunyai 7 (tujuh) famili termitidae yang merupakan kelompok rayap tinggi. Rayap merupakan serangga pemakan kayu (Xylophagus) atau bahan-bahan yang mengandung selulosa. Rayap juga hidup berkoloni dan mempunyai sistem kasta dalam kehidupannya. Kasta dalam rayap terdiri dari 3 (tiga) kasta yaitu :

  1. Kasta prajurit, kasta ini mempunyai ciri-ciri kepala yang besar dan penebalan yang nyata dengan peranan dalam koloni sebagai pelindung koloni terhadap gangguan dari luar. Kasta ini mempunyai mandible yang sangat besar yang digunakan sebagai senjata dalam mempertahankan koloni.
  2. Kasta pekerja, kasta ini mempunyai warna tubuh yang pucat dengan sedikit kutikula dan menyerupai nimfa. Kasta pekerja tidak kurang dari 80-90 % populasi dalam koloni. Peranan kasta ini adalah bekerja sebagai pencari makan, memberikan makan ratu rayap, membuat sarang dan memindahkan makanan saat sarang terancam serat melindungi dan memelihara ratu.
  3. Kasta reproduktif, merupakan individu-individu seksual yang terdiri dari betina yang bertugas bertelur dan jantan yang bertugas membuahi betina. Ukuran tubuh ratu mencapai 5-9 cm atau lebih.

Selain mempunyai kasta dalam koloninya rayap juga mempunyai sifat-sifat yang sangat berbeda dibanding dengan serangga lainnya. Sifat rayap kayu terdiri dari :

  1. Cryptobiotik, sifat rayap yang tidak tahan terhadap cahaya.
  2. Thropalaxis, perilaku rayap yang saling menjilati dan tukar menukar makanan antar sesama individu.
  3. Kanibalistik, perilaku rayap untuk memakan individu lain yang sakit atau lemas.
  4. Neurophagy, perilaku rayap yang memakan bangkai individu lainnya.

Rayap kayu biasa disebut sebagai “semut putih” (warna kasta pekerja dan kasta prajurit berwarna putih), tapi rayap bukan semut karena temasuk ke dalam Hymenoptera. Dalam pembagian jenisnya, rayap dibagi dalam kelompok besar yaitu rayap kayu kering (dry-wood termites) dan rayap tanah (moist-wood atau subterranean termites). Koloni rayap dibangun oleh seekor raja dan ratu (bertelur ribuan tiap hari) dengan dibantu oleh kasta prajurit dan kasta pekerja.

Forest Product Laboratory, USA (1999) melaporkan pembentukan koloni rayap dimulai dari musim penghujan, jantan dan betina yang sudah bersayap keluar dari koloninya, terbang dengan waktu yang singkat, melepaskan sayap dan mencari tempat tersembunyi untuk membangun rumah yang kondusif dan memulai membangun koloni baru.

Anda Sedang Menghadapi serangan rayap di rumah, apa rayap menyerang furniture Anda. Lihat pengendalian rayap di sini.

Leave a Reply