Ukurannya yang kecil tak boleh disepelekan.

Ukurannya yang kecil tak boleh disepelekan.

Leave a Reply